شرکت فن آوران پاک نیکسا در جهت کمک به خود کفایی کشور در سال 1385 دستگاه رنگ آوری میوه با استفاده از گاز اتیلن را تولید نموده تا کشاورزان عزیز این مرز و بوم بتوانند با استفاده از این فن آوری متناسب با نیاز بازار محصولات خود را در زمان های مورد نیاز به بازار عرضه نمایند. دستگاه آنالوگ قابلیت تنظیم در زمان های تعیین شده را دارا می باشد تا کاربر بتواند زمان رنگ آوری محصولات خود را به درستی مدیریت نماید البته این دستگاه آنالوگ مشابه نمونه خارجی می باشد.